خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ

﴿۱۹۹اعراف﴾

 

با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکیها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان (و با آنها ستیزه مکن).

(۱۹۹اعراف)

 

این آیه با تمام سادگی و فشردگی ، همه ی اصول اخلاقی را در بر دارد؛ هم اخلاق فردی

(عفو) ، هم اخلاق اجتماعی(وامربالعرف) هم با دوست (عفو) ،هم با دشمن (اعرض)

هم زبانی (وامر) ، هم عملی (اعرض)، هم مثبت (خذ) ، هم منفی(اعرض)، هم برای رهبر، هم برای امت ، هم برای آن زمان  و هم برای این زمان،

چنانکه امام صادق (علیه السلام)فرمودند: 

در قرآن آیه ی جامع تر از این آیه در مکارم الاخلاق نیست

البته شکی نیست که عفو، در مسائیل شخصی است، نه در حق الناسو بیت المال

وقتی این آیه نازل شد، پیامبر (ص) از جبرئیل توضیح و شیوه عمل به این آیه را در خواست کرد. جبرئیل پیام آورد :

(تعفو عمن ظلمک ،تعطی من حرمک، تصل من قطعک)

از کسی که به تو ظلم کرده درگذر ، به کسی که تو را محروم کرده عطا کن و با کسی که با تو قطع رابطه کرده است، ارتباط برقرار کنبرچسب ها : قرآن ، آیه ، مکارم اخلاق