سیمای از قیامت

وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا یَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

﴿۱۱۲طه﴾

 

 

(اما) آن کس که اعمال صالحی انجام دهد در حالی که مؤ من باشد نه از ظلمی می‏ترسد، و نه از نقصان حقش.

(۱۱۲طه)

 

  • در ده آیه اخیر ، به سیمایی اجمالی از برپایی قیامت اشاره شده است:

الف} در صور دمیده شده و مردگان زنده می شوند<یوم ینفخ فی الصور>

ب} مجرمان محشور می گردند<نحشر المجرمین>

ج} کوهها متلاشی می شوند<ینسفها ربی نسفا>

د} همه گوش به فرمان دعوت کننده الهی هستند<یتبعون الداعی>

ه} شفاعت بدون اذن خدا موثر نیست<لا تنفع الشفاعه>

و} خداوند با احاطه علمی اش به همه حسابها می رسد<یعلم ما بین ایدیهم و ما.....>

ز} همگی در برابر حکم الهی تسلیم هستند<عنت الوجوه>

ح} ظالمان مایوسند<خاب من حل ظلما>

ط}مومنان صال در آرامش به می برند<لایخاف ظلما ولا هضما>

/ 0 نظر / 19 بازدید