ویژگی ها قلب سلیم

خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ

﴿۷بقره﴾

 

خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده، و بر چشمهای آنها پرده افکنده شده، و عذاب بزرگی در انتظار آنها است.

(۷بقره)

 

الف) قلبی که جز خدا در آن نیست.(لیس فیه احد سواه)

 

ب) قلبی که پیرو راهنمای حق،توبه کننده از گناه و تسلیم حق باشد.

 

ج) قلبی که از حب دنیا،سالم باشد.

 

د) قلبی که با یاد خدا ، آرام گیرد.

 

ه) قلبی که در برابر خداوند،خاشع باشد.

 

البته مومن ، هم با یاد خدا آرام می گیرد و هم از قهر او می ترسد

(اذا ذکر الله و جلت قلوبهم) مانند کودکی که هم کنار پدر و مادر آرامش دارد و هم از آنان حساب می برد

/ 0 نظر / 46 بازدید